Om SMA Nord

Svensk Mark- och Anläggningsbolagen i Nord

Slider

SMA Nord AB är ett entreprenadföretag med en bred maskinpark. Vi levererar ett stort utbud av entreprenadtjänster såsom schakt och grävning, järnvägsarbeten, kabelförläggning, fiberbyggnationer och snöröjning. 

Vi levererar även grus, matjord och hjälper till med dräneringsarbete.

SMA Nord är en del av SMA koncernen och anslutna till Sveriges byggindustrier.